You are here > Crop Protection Division
Crop Protection Lab


SAGL launches crop protection division

Link: https://agriorbit.com/sagl-crop-protection-division/
Youtube video:  

https://youtu.be/wuNfIKvPObU


  

SANAS Schedule of Accreditation - Crop Protection Division - Click Here

             SANAS Schedule of Accreditation - SAGL GLP - Click Here

 Wiana Louw

 5 Julie 2017Agtergrond oor die SAGL en die opening 
van die nuwe oesbeskermingslaboratorium https://agriorbit.com/kyk-5-julie-op-grootplaas/
 
Hannalien Meyer

 2 Augustus 2017Wat mikotoksiene is en hoe produsente kan verseker 
dat hulle graan aan nietoelaatbare vlakke van mikotoksiene voldoen 

https://agriorbit.com/kyk-2-augustus-op-grootplaas/   


 Jolanda Nortjé

 DV 
16 Augustus 2017Kwaliteitsontledings op koring 
telersmonsters https://agriorbit.com/kyk-16-augustus-op-grootplaas/ 

 Cecilia Breedt

 DV 
23 Augustus 2017Oesbeskermingsafdeling - Verseker deurlopende 
vooruitgang en volhoubaarheid in die graanbedryf https://agriorbit.com/kyk-23-augustus-op-grootplaas/ 
 Wiana Louw

 5 Julie 2017Agtergrond oor die SAGL en die opening 
van die nuwe oesbeskermingslaboratorium https://agriorbit.com/kyk-5-julie-op-grootplaas/
 
Hannalien Meyer

 2 Augustus 2017Wat mikotoksiene is en hoe produsente kan verseker 
dat hulle graan aan nietoelaatbare vlakke van mikotoksiene voldoen 

https://agriorbit.com/kyk-2-augustus-op-grootplaas/   


 Jolanda Nortjé

 DV 
16 Augustus 2017Kwaliteitsontledings op koring 
telersmonsters https://agriorbit.com/kyk-16-augustus-op-grootplaas/ 

 Cecilia Breedt

 DV 
23 Augustus 2017Oesbeskermingsafdeling - Verseker deurlopende 
vooruitgang en volhoubaarheid in die graanbedryf https://agriorbit.com/kyk-23-augustus-op-grootplaas/